pekarna  
 
 
   
 
Pekárna u VRBSKÝCH v Rudné u Prahy byla založena v roce 1991 manželi Vrbskými. Již od počátku až do dnešního dne šlo převážně o rodinný podnik, což bylo odrazem nefalšované kvality a péče, s kterou se přistupovalo k výrobě veškerého pečiva a k zákazníkům. Postupem času se rozšiřoval provoz, investovalo se do nových technologií, pořídila se vlastní vozidla na distribuci pečiva a k dnešnímu dni provozovna vyrábí na 40 druhů pečiva s denní produkcí 14.000 ks a to na třech odlišných pecích. Nedávná inovace a rekonstrukce celé pekárny výrazně zvýšila úroveň provozu a to převážně v oblasti velmi přísných hygienických, bezpečnostních a provozních norem, jež se slučují s normami EU. Změny se pozitivně odrazily ve zvýšení kvality pečení, zlepšila se efektivnost jak spotřebovaných materiálů, energie, ale i využití lidského potenciálu. Vytvořil se tak větší prostor pro zlepšení komunikace se zákazníky při zjišťování jejich přání a potřeb. Kvalita a strategické plány této moderní pekárny je pevně v rukách mladého a v oboru vystudovaného pekaře Františka Vrbského, který je zároveň spolumajitelem, a který zdědil po svém otci pekaři osobitý grif a know-how.
 
< Úvod | O nás | Produkty | Reference | Foto | Kontakt >
Design Martin Čech, Aktualizace 24.04.2005